Takvimler, zamanı kategorize etme ve yönetme çabamızın bir yansımasıdır, ancak zamanın kendisi sabit değildir. Bir yıl, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanım süresine bağlıdır ve bu da günümüz takvimlerindeki belirli ayarlamalara yol açar. Örneğin, Miladi takvimde bir yıl 365.24 gün olarak kabul edilir ve bu nedenle artık yıllar ve şubat ayındaki 29. gün gibi düzenlemeler yapılarak denge sağlanır. Ancak, bu ayarlamalar yine de mükemmel değildir ve bu yüzden her yıl aynı tarih farklı bir güne denk gelir. Takvimlerin tamamen sabit olması için, zamanın doğasının daha karmaşık bir anlayışına ihtiyacımız var.

Aynı tarih neden her yıl farklı güne gelmektedir?

Belirli bir tarih, her yıl farklı bir güne gelir çünkü takvimlerimiz, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünü (yani bir yılı) 365 gün olarak kabul eder, fakat gerçek güneş yılı yaklaşık 365.2422 gündür. Bu nedenle, her yıl bu fazladan yaklaşık 0.2422 gün eklenir ve bu durum takvimin kaymasına neden olur.

Normal Yıl: 365 gün

  • Artık Yıl: Her 4 yılda bir gelen artık yıllar, bu fazladan 0.2422 günlük kaymayı dengelemek için bir yılın 366 gün olmasını sağlar. Ancak, bu dengeleme tam olarak doğru değildir çünkü 0.2422 gün * 4 = 0.9688 gün, yani biraz daha fazladır. Bu yüzden her 400 yılda bir, fazladan bir gün atılır (örneğin, 1700, 1800, ve 1900 yılları artık yıl değildir ama 2000 yılı artık yıldır).

Haftalık Döngü

Bir yıl 52 hafta ve 1 gün eder (52 * 7 + 1 = 365). Bu fazladan bir gün, her yıl takvimde bir gün kaymaya neden olur. Artık yıllarda bu kayma iki gün olur (366 gün = 52 hafta + 2 gün).

Takvim kaç yılda bir aynı olur?

Aynı tarih neden her yıl farklı güne gelmektedir? Takvim kaç yılda bir aynı olur? Yeni Bakış

Belirli bir tarihin aynı güne denk gelmesi için yıl sayısının hem 7 ile bölünebilir olması (haftanın günleri döngüsünü tamamlamak için) hem de 4 ile bölünebilir olması (artık yılları hesaba katmak için) gereklidir.

Tarihlerin her yıl farklı günlere denk gelmesinin nedeni, takvimimizin bir yılı 365 gün olarak kabul etmesine rağmen gerçek güneş yılının yaklaşık 365.2422 gün olmasıdır. Bu nedenle, her yıl takvimde bir gün kayma olur.

Artık yıllar, her 4 yılda bir eklenerek bu kaymayı düzeltmeye çalışır. Ancak, bu dengeleme tam olarak doğru değildir, çünkü gerçek güneş yılı tam olarak 365.25 gün değildir. Bu yüzden, her 400 yılda bir, fazladan bir gün çıkararak bu kayma daha iyi bir şekilde dengelemeye çalışırız.

Sonuç olarak, belirli bir tarihin her yıl farklı bir güne gelmesinin temel nedeni, takvimimizin gerçek güneş yılıyla tam olarak uyumlu olmamasıdır. Bu da her yıl bir günlük bir kaymaya yol açar.

Kaynak: HABER MERKEZİ