Birçok kullanıcı, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yazıda, Avam Kamarası'nın ne olduğunu, nasıl seçildiğini ve ne gibi yetkilere sahip olduğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası Hakkında Bilgiler

Avam Kamarası:

 • Birleşik Krallık Parlamentosu'nun alt meclisidir.
 • Halk tarafından seçimle belirlenen 650 üyeden oluşur.
 • Üyeler en fazla 5 yıllık dönemler için görev yaparlar.
 • Başbakan ve hükümet Avam Kamarası'na karşı sorumludur.
 • Yasaların kabulü, vergilerin belirlenmesi ve bütçenin onaylanması gibi önemli yetkilere sahiptir.
 • Lordlar Kamarası'ndan gelen yasalara karşı veto hakkı yoktur, ancak geciktirebilir.

Lordlar Kamarası:

 • Birleşik Krallık Parlamentosu'nun üst meclisidir.
 • Seçimle değil, atama veya veraset yoluyla oluşan bir üyelik sistemine sahiptir.
 • Yaklaşık 800 üyesi bulunmaktadır.
 • Lordlar Kamarası'nın üyeleri Lord ve Leydi olarak anılırlar.
 • Lordlar Kamarası'nın yetkileri sınırlıdır. Yasalara karşı geciktirme hakkına sahiptir, ancak Avam Kamarası'nın kararını en fazla bir yıl geciktirebilir.
 • Lordlar Kamarası, hükümet politikalarını incelemek ve halkın sesini Parlamento'ya taşımak gibi önemli bir rol oynar.

Avam Nedir?

 • "Avam" kelimesi, halk veya sıradan insanlar anlamına gelir.
 • Avam Kamarası, bu nedenle halkı temsil eden bir meclis olarak adlandırılır.
 • Üyeler, farklı siyasi partilerden seçilir ve halkın çeşitli görüşlerini Parlamento'ya taşırlar.

Lordlar Kamarası'nı Kim Atar?

 • Lordlar Kamarası'nın üyeleri Kraliçe II. Elizabeth tarafından Kraliyet Tavsiyesi üzerine atanır.
 • Kraliyet Tavsiyesi, Başbakan ve kıdemli bakanlardan oluşur.
 • Lordlar Kamarası'na atama siyasi hizmete veya kamuya önemli katkılarda bulunmaya dayalı olarak yapılır.

Umarım bu bilgiler Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası hakkında daha iyi bir fikir edinmenize yardımcı olmuştur.

Kaynak: HABER MERKEZİ