Satışa çıkarılan malların detaylı görsellerine ve açıklamalarına 2022/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlamak istiyorsanız, esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. İlgili dosya numarasıyla arama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İl, Ezine İlçe, Mahmudiye Köy, 217 Ada, 3 Parsel, arsa vasfında kayıtlı.

Adresi: Mahmudiye Köyü Ezine / ÇANAKKALE

İmar Durumu: Mülga Mahmudiye Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut alanında bulunuyor. Yapı nizamı, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre ayrık, blok veya bitişik nizam olarak tanımlanmış durumda. Ancak serbest nizam yapı nizamı tanımı yönetmelikten kaldırıldığı için imar durum belgesi düzenlenememektedir.

Kıymeti: 1.160.400,00 TL

Geçit Yok nerede çekildi? Geçit Yok filmi konusu ve oyuncuları Geçit Yok nerede çekildi? Geçit Yok filmi konusu ve oyuncuları

Yüzölçümü: 411,06 m2

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:
1- Yabancı uyruklulara Bakanlar Kurulu kararına istinaden satılamaz.
2- Güncel tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/01/2024 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 24/01/2024 - 10:00
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İl, Ezine İlçe, Mahmudiye Köy, 163 Ada, 3 Parsel, tarla vasfında kayıtlı.

Adresi: Mahmudiye Köyü Ezine Ezine / ÇANAKKALE

İmar Durumu: Taşınmaz, Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Tarım Alanı ve Sulama Alanı lejantında ve Milli Park sınırları içinde bulunmaktadır. İfraza ilişkin herhangi bir bilgi veya belge düzenlenemediği belirtilmektedir.

Kıymeti: 2.300.000,00 TL

Yüzölçümü: 12.644,00 m2

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:
1- Yabancı uyruklulara Bakanlar Kurulu Kararı gereği satılamaz.
2- Parsel Kumkale Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylı imar planları veya köy yerleşik alanları içinde bulunmadığı takdirde, 5403 sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
3- Güncel tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/01/2024 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati: 24/01/2024 - 10:20
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 10:20

Not: Tarihler ve diğer detaylar dikkate alınarak işlem yapılmalıdır (İİK m.114 ve m.126).

Kaynak: Haber Merkezi